Bestuur

Contact bestuur

Bob Hille Voorzitter
Noardwal 41
8561 KA BALK 0514-854240
Bennie Leenstra Secretaris en ledenadministratie
Dr. Hattinckstrjitte 31
8563 AC WIJCKEL 0514-60 38 62 / 06-41 19 60 41
Contact secretaris
Annie Sierdsma Beheer clubkleding
Jachtlustweg 3
8563 AA WYCKEL 0514-60 20 64
Douwe Feenstra Penningmeester (en webbeheer)
Westein 17
8561 BZ BALK 06-15 67 60 62
Contact penningmeester
Geertje Huitema Algemene Zaken
Mientwei 23
8572 WB Rijs 06-51 01 78 86
Lourens Bijlsma Algemene Zaken (en webbeheer)
Wilhelminastraat 8
8561 AC  BALK 0514-60 36 02
Vacatures Voorzitter