Wijziging trainingstijden zaterdag 4 november

Zie onderstaand bericht van BC Thialf:
Allen,
Vanuit Thialf B.V. is ons gevraagd om mee te werken aan een wijziging van trainingen op zaterdag 4 november, zodat in dat weekend ook ruimte is om internationale schaatsers te faciliteren. Hoewel we ons als BCT realiseren dat het lastig is om één en ander te communiceren richting jullie leden, hebben we toch gemeend om Thialf B.V. in dit verzoek tegemoet te komen.
Vandaar de wijzigingen op rij:
Zaterdag 4 november:
7.2 gaat trainen van 07.30 uur tot 08.30 uur, normaal 8.45- 9.45
7.3 gaat trainen van 08.45 uur tot 09.45 uur, normaal 10.00 – 11.00
7.4 gaat trainen van 10.00 uur tot 11.00 uur, normaal 11.15 – 12.15
Zondag 5 november:
BaanWedstrijd groep 1 en 3: Aanvang 18.00 uur – 22.00 uur.
Trainingen pupillen op zondag:
M.i.v. zondag 5 november wordt op verzoek en vanwege veiligheidsaspect de 333m baan weer in het contract opgenomen. Dit betekent dat alle pupillen die een trainingsabonnement hebben voor zondag 1.2 m.i.v. zondag a.s. weer terecht kunnen op de 333m baan.

Groet,

Froukje Zonderland
secr. BCThialf