Bestuurswisseling bij STC de Preamkeskouwers

Na een periode van 4 jaar heeft Syco Fennema afscheid genomen als voorzitter van STC de Preamkeskouwers. Syco Fennema is eind vorig jaar benoemd tot voorzitter van Gewest Fryslân. Het bestuur en leden van De Preamekeskouwers bedanken Syco voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging. Uiteraard kreeg Syco tijdens de Algemene Ledenvergadering een mooie bos bloemen uitgereikt door Annie Sierdsma namens leden en bestuursleden. Ook mocht Syco een mooi schaatsbeeldje in ontvangst nemen. Spijtig genoeg was het beeldje gebroken. Dit probleem zal door de leverancier opgelost worden.

Wij zijn als bestuur blij jullie te kunnen meedelen dat Bob Hille het bestuur zal versterken. Bob Hille is 2 jaar geleden in Balk komen wonen, na jaren in het zuiden te hebben gewoond. Sinds afgelopen seizoen is Bob lid van STC de Preamkeskouwers. Tijdens de Algemene ledenvergadering is Bob Hille met applaus van de aanwezige leden benoemd tot bestuurslid. Wij wensen Bob Hille veel succes in het bestuur.